Przeżyj niesamowitą przygodę, bez względu na to, czy już kiedykolwiek startowałeś w zawodach. Ścigaj się na Narodowym lub przejedź trasę dla fanu. Masz dwa okrążenia rozgrzewkowe po 300m i pięć kółek, z których każde zwycięstwo jest punktowane. Jesli zakwalifikujesz się dalej - może dojdziesz do finału, a tutaj czekają nagrody i... kibice. Tych na pewno nie zabraknie na trybunie stadionu.

Po raz pierwszy w historii jest okazja wystartować w amatorskich wyścigach rowerowych na stadionie PGE Narodowym. Na każdym rodzaju roweru i w każdym wieku. Od dzieci z rocznika 2010 wzwyż! Wyścigi odbędą się pod dachem stadionu, na torze przygotowanym przez Lang Team z dyrektorem zawodów w osobie samego Czesława Langa. Kategorie wiekowe, kalendarz wyścigów i zasady są opisane w ponizszym regulaminie.

Z zapisami nie należy zwlekać, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Rejestruj się teraz online: www.rejestracja.langteam.com.pl lub na miejscu w biurze zawodów.

REGULAMIN 90 lat Tour de Pologne - Narodowy Wyścig Niepodległości 2018

I. Główne cele zawodów 90 lat Tour de Pologne - Narodowy Wyścig Niepodległości:

1. Uczczenie 100 rocznicy Niepodległości Polski oraz 90 lat Tour de Pologne poprzez: integrację pokoleniową czyli ściganie się różnych grup wiekowych - po raz pierwszy na płycie stadionu PGE Narodowy w Warszawie.

2. Promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. Organizator:

Dyrektor zawodów Czesław Lang Lang Team Sp. z o.o. Biuro Organizacji Imprez Sportowych ul. Pachnąca 81 02-792 Warszawa tel. +48 22-649-24-91 lub 96, fax. +48 22-649-24-98

III. Termin i lokalizacja zawodów: 24 - 25.03.2018 r. stadion PGE Narodowy w Warszawie.

IV. Biuro zawodów: Stadion PGE Narodowy w Warszawie.

1. Wejście do biura zawodów: - na rowerach należy wjechać bramą nr 7 od strony Wisły, następnie na terenie obiektu skierować się do tunelu na poziom -2 (tunel niebieski), w tunelu przed wjazdem na płytę znajduje się biuro zawodów, szatnie i depozyty; - pieszo należy wejść bramą numer 5 od strony Wisły, wejść głównym wejściem na BIKE EXPO, udać się na poziom płyty (-2) i bezpośrednio z płyty kierować się w lewą stronę do biura zawodów.

2. Parking: - parking bezpłatny „PARK&RIDE” znajduje się przy stacji metra ‘STADION NARODOWY’. Dalej trzeba dojść do bramy nr 5 od strony Wisły. - Parking podziemny, płatny zgodnie z cennikiem PGE Narodowego – również od strony Wisły, wjazd bramą nr 6. - parking dla rowerów – należy wjechać bramą numer 7 od strony Wisły, następnie na terenie obiektu skierować się do tunelu na poziom -2 (tunel niebieski), w tunelu przed wjazdem na płytę znajduje się parking rowerowy.

3. Zakwalifikowanie uczestników do zawodów i nadanie numerów startowych przez Komisję Techniczną: SOBOTA 24.03.2018 godziny otwarcia biura zawodów 8.00 - 18.00 - wydawanie numerów startowych dla szkółek kolarskich od godz. 8.00 do 9.30 - wydawanie numerów startowych dla amatorów, roczniki 1991-2000 i 1981-1990 od godz. 10.00 do godz.12.30 NIEDZIELA 25.03.2018 godziny otwarcia biura zawodów 8.00 - 17.00 - wydawanie numerów startowych dla dzieci i młodzieży od godz. 8.00 do 9.30 - wydawanie numerów startowych dla amatorów startujących po południu, rocznik 1961 do 1980 i 1960 i starsi od godz. 9.30 do 12.00.

V. Internetowe zgłoszenie do zawodów:

1. Następuje poprzez wysłanie przez stronę internetową prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dla każdej niżej wymienionej grupy inny rodzaj formularza) opublikowanego na stronie internetowej Organizatora www.rejestracja.langteam.com.pl: - dla dzieci i młodzieży (amatorów), indywidualnie dla każdego dziecka, - dla dorosłych (amatorów), indywidualnie dla każdego uczestnika.

2. Oraz poprzez dokonanie wpłaty 20 zł najpóźniej do 20.03.2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 880 osób (400 osób w sobotę i 480 osób w niedzielę) - decyduje kolejność wpłat.

3. Szkółki kolarskie są zwolnione z opłaty (300 osób). Zgłoszenie szkółek następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.rejestracja.langteam.com.pl. Formularz należy wypełnić online i odesłać do Organizatora na adres e-mail: wyscigniepodleglosci@langteam.com.pl do dnia 20.03.2018 r. Podpisany oryginał formularza przez trenera lub opiekuna musi być przedstawiony i pozostawiony Komisji Technicznej przed startem w Biurze Zawodów w celu zakwalifikowania dziecka do zawodów. Uczestnicy zawodów startujący w ramach szkółek kolarskich muszą okazać Komisji Technicznej legitymację oraz aktualne badania lekarskie.

4. Warunkiem udziału w zawodach w przypadku amatorów dzieci (startujących w niedzielę) jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych. Ten fakt rodzic lub opiekun prawny potwierdzają złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym Organizatora.

5. Podpisany oryginał formularza musi być przedstawiony i pozostawiony Komisji Technicznej przy odbiorze numerów startowych w biurze zawodów przed startem w celu zakwalifikowania dziecka do zawodów.

6. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie wykluczy zawodnika z udziału w zawodach.

7. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów 90 lat Tour de Pologne – Narodowy Wyścig Niepodległości jest Organizator.

8. Każdy uczestnik, aby móc startować w zawodach musi pobrać numer startowy nadany przez Komisję Techniczną w biurze zawodów a także spełniać wszystkie wymogi Regulaminu zawodów.

VI. Termin przyjęcia zgłoszeń internetowych:

Termin przyjęcia zgłoszeń internetowych do dnia 20.03.2018 r. Ze względu na bezpieczeństwo liczba miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych jest ograniczona przy czym decydująca jest kolejność wpłat. Łączna liczba miejsc wynosi 1180 – dla każdej kategorii maksymalnie 100 osób. VII. Zgłoszenie do zawodów w miejscu rozgrywania zawodów, w biurze zawodów: Istnieje również możliwość zapisu w dniu zawodów w biurze zawodów. Warunkiem przyjęcia zapisu jest dostępność miejsc w danej kategorii wiekowej po uwzględnieniu zapisów internetowych oraz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla danej kategorii wiekowej i dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł.

VIII. Kategorie wiekowe.

1. Szkółki kolarskie chłopcy i dziewczęta (limit 300 miejsc tj. 2 kategorie x 100 chłopców i 2 kategorie x 50 dziewczęta) – startujący w sobotę: Chłopcy Kategoria 11-12 lat – rocznik 2006-2007 Kategoria 13-14 lat – rocznik 2004-2005 Dziewczęta Kategoria 11-12 lat – rocznik 2006-2007 Kategoria 13-14 lat – rocznik 2004-2005

2. Dzieci i młodzież, amatorzy, chłopcy i dziewczęta (120 miejsc, 20 osób na kategorie) – startujący w niedzielę: Chłopcy Kategoria 8-10 lat – rocznik 2008, 2009, 2010 Kategoria 11-13 lat – rocznik 2005, 2006, 2007 Kategoria 14-17 lat – rocznik 2001, 2002, 2003, 2004 Dziewczęta Kategoria 8-10 lat – rocznik 2008, 2009, 2010 Kategoria 11-13 lat – rocznik 2005, 2006, 2007 Kategoria 14-17 lat – rocznik 2001, 2002, 2003, 2004 3. Dorośli amatorzy, kobiety i mężczyźni – startujący w sobotę po południu (400 osób, limit po 100 osób na kategorie): Mężczyźni Kategoria M-18-27 lat – rocznik 1991-2000 Kategoria M-28-37 lat – rocznik 1981-1990 Kobiety Kategoria K-18-27 lat – rocznik 1991-2000 Kategoria K-28-37 lat – rocznik 1991-2000

4. Dorośli amatorzy, kobiety i mężczyźni – startujący w niedzielę po południu (limit 360 osób, po 60 osób w kategorii): Mężczyźni Kategoria M-38-47 lat – roczniki 1971-1980 Kategoria M-48-57 lat – roczniki 1961-1970 Kategoria M-58 lat i starsi – rocznik 1960 i starsi Kobiety Kategoria K-38-47 lat – roczniki 1971-1980 Kategoria K-48-57 lat – rocznik 1961-1970 Kategoria K-58 lat i starsze – rocznik 1960 i starsze

IX. Program startów:

Sobota 24.03.2018 10.00 - 12.00 szkółki kolarskie (pierwsze startują dziewczęta, następnie chłopcy) roczniki 2006-2007 i 2005-2004 12.30 - 13.00 dekoracje 13.00 - 17.00 start amatorów, dorośli (pierwsze startują kobiety, następnie mężczyźni) roczniki 1991-2000 i 1981-1990 17.30 - dekoracje Niedziela 25.03.2018 10.00 - 12.00 start dzieci i młodzieży, amatorzy (pierwsze startują dziewczęta, następnie chłopcy) – roczniki 2008, 2009, 2010 / 2005, 2006, 2007 / 2001, 2002, 2003, 2004. 12.00 - 12.30 dekoracje 12.00 - 16.30 start amatorów dorosłych (pierwsze startują kobiety, następnie mężczyźni), roczniki 1971-1980, 1961-1970, 1960 i starsi. 16.40 - dekoracje

X. Zasady rozgrywania zawodów:

1. Zawody będą rozgrywane na torze o wymiarach: długość 300 m, szerokość 8 m na płycie stadionu PGE Narodowy, zgodnie z Regulaminem zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w grupach 10-cio osobowych: - w kwalifikacjach, - finałach, o pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 2. W każdej kwalifikacji odbędzie się runda rozbiegowa. Po przejechaniu rundy rozbiegowej nastąpi strzał z pistoletu rozpoczynający start w kwalifikacjach i rundach finałowych. Ostatnia runda (okrążenie) będzie zasygnalizowana dzwonkiem.

3. Ilość rund (okrążeń) zostanie pokazana na tablicy przy czym obowiązują następujące ilości okrążeń: - 6 okrążeń – (1 rozbiegowe), 5 okrążeń wyścig na kreskę.

4. Każde okrążenie (za wyjątkiem rozbiegowego) jest punktowane 1-nym punktem dla pierwszego zawodnika na linii mety.

5. Zawodnik, który nadrobi okrążenie zdobywa 20 punktów.

6. Zawodnik, który straci okrążenie zostaje wycofany.

7. Jeśli zawodnicy mają tą samą ilość punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje miejsce zajęte na mecie zawodów.

8. Wszystkie defekty i upadki traktowane są jako przypadki losowe i zawodnik zostaje wycofany z zawodów w danej kategorii.

9. Do rundy finałowej wchodzi zwycięzca z każdej grupy kwalifikacyjnej w poszczególnych kategoriach wiekowych.

10. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie Skład Komisji Technicznej z Przewodniczącym Składu Technicznego na czele.

11. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie zawodów.

12. Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Technicznej oraz Organizatorowi.

13. Sposób rozgrywania zawodów i system startów decyzją Przewodniczącego Komisji Technicznej może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

XI. Wyposażenie zawodników oraz warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik zawodów powinien stawić się na starcie z niżej wymienionym wyposażeniem: - sprawny technicznie rower szosowy, z dopuszczeniem rowerów mtb, posiadający 2 sprawnie działające hamulce, zabronione wyposażenie: rower elektryczny, - sztywny kask kolarski zapinany pod brodą.

2. Numery startowe pobrane w biurze zawodów należy przypiąć zgodnie z regulaminem zawodów - w odstępach 5 cm.

3. Uczestnicy, którzy ustawią się na linii startu i nie będą posiadać wymaganego wyposażenia nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.

4. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. Osoby nieletnie powyżej 7-go roku życia mogą startować indywidualnie, pod warunkiem, że rodzic lub opiekun znajduje się w czasie trwania zawodów na ich terenie. XII. Zadania i obowiązki Opiekuna: Opiekun przejmuje odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności jazdy na rowerze, przygotowanie fizyczne oraz sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do udziału w zawodach.

XIII. Nagrody:

1. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej z podziałem na płeć.

2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora zawodów.

XIV. Transport, ubezpieczenie, catering, nocleg: Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach uczestnikom zawodów, opiekunom, osobom towarzyszącym biorącym udział w zawodach. Wszelkie koszty między innymi: za wyżywienie, noclegi, koszty podróży, ubezpieczenie NW, leczenia - wymienione wyżej osoby pokrywają we własnym zakresie. Zaleca się dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie NW.

XV. Postanowienia ogólne:

1. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. Wyrażenie zgody następuje poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego do zawodów.

2. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących program zawodów i wydarzeniach towarzyszących (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach i zakresie wskazanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie zabezpieczenia medycznego (lekarz, ambulans, odpowiednie służby medyczne zabezpieczające) podczas trwania zawodów kolarskich oraz profesjonalne zabezpieczenie bieżni.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na torze podczas zawodów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania zawodów.

8. Uczestnik zawodów, opiekun szkółek, rodzic lub opiekun prawny wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych zawodników.

9. Organizator ma ubezpieczony wyścig od OC. XVI. Postanowienia końcowe: Nieznajomość regulaminu zawodów i jego nie przestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów.

ORGANIZATOR ZAWODÓW LANG TEAM Sp. z o.o.